Onbegrepen klachten? Stembevrijding, een lichaamsgerichte aanpak
Stembevrijding  is zingen op een manier die iedereen kan. Het is zingen zonder te oordelen over hoe u  klinkt, zonder te oordelen over de kwaliteit van uw klank.
Zingen brengt ons lichaam in trilling. Door de trilling worden er onderwerpen wakker gemaakt die om aandacht vragen. De trilling werkt door op zielsniveau. In het leven doen wij ervaringen op die ons beklemmen of die ervoor zorgen dat we ons niet meer overgeven aan onze spontane levensstroom. We houden ons in of passen ons aan. Door deze terughoudendheid, leven we niet ons volle potentieel. De ziel, de bron van uw leven, raakt wat onder het stof.
Antwoorden liggen in onszelf besloten. Omdat het vaak gaat over diepere vragen laat het ultieme antwoord wellicht op zich wachten, in ieder geval langer dan ons gejaagde mensen lief is. In een uur stembevrijding neemt u de tijd voor uzelf. U neemt een uur adempauze en wie weet welk proces in gang wordt gezet. Weet u welkom! Ik ben graag uw procesbegeleider.