“Kom bij zinnen en op adem, blaas uit, hè, hè, alles wordt opnieuw geboren” (Katinka Polderman)

In de eerste stille periode die er was door Corona, werden veel mensen met zichzelf geconfronteerd. Dat maakte mogelijk allerlei gevoelens los. Vaak hoorde ik dat deze adempauze mensen goed had gedaan. Ze waren weer meer zichzelf. En daarna voelden ze dat ze het leven anders wilden. Was dat bij jou ook zo? Heb je keuzes gemaakt en er een vervolg aan gegeven en stappen gezet? Goed zo!
Om je voornemens te bekrachtigen is een sessie stembevrijding heel behulpzaam. Om te bekrachtigen of om de hobbel die je in de weg staat weg te nemen. Hoe? Door erover te zingen!
De kans is vrij groot dat je je daarna vrijer voelt en weer meer jezelf. En dat je daardoor de regie van je leven weer meer in handen hebt.

Stembevrijding zet aan tot zingen. De trilling van je stem doet je je leven voelen.

Van harte welkom bij een sessie van een uur, in Amsterdam of in Haarlem of bij u thuis.